Zalogowany:Nie zalogowany
Filtrowanie stron www - blokada dostępu

http://www.surfcontrol.com


Mając na uwadze, że w Internecie znajdują się treści, które nie dla każdego powinny być dostępne, zastosowaliśmy oprogramowanie firmy Surfcontrol , pozwalające na blokadę stron, które należą do jednej z wymienionych poniżej kategorii:

  • Seks
  • Hazard
  • Kryminalne
  • Haking
  • Przemoc
  • Alkohol, Narkotyki
  • Brutalny język
  • Broń
  • Sekty

Blokada ta chroni dzieci korzystające z internetu przed szkodliwymi treściami; może mieć także zastosowanie w firmach, utrudniając dostęp pracowników do tych stron. Oprogramowanie blokady pobiera informacje o kategorii strony z serwera surfcontrol, która jest na bieżąco aktualizowana. Po włączeniu, blokada chroni wszystkie komputery w sieci klienta, gdyż każde odwołanie od stron przechodzi przez urządzenie filtrujące.

Koszty usługi zawarte są w poniższej tabeli i są zależne od ilości komputerów, które mają być chronione.

Filtrowanie stron
Liczba komputerówAbonament miesięczny netto Abonament miesięczny brutto
1-25zł6,1zł
3-410zł12,20zł
5-620zł24,40zł
7-1030zł36,60zł

Aby zamówić usługę proszę dzwonić pod numer telefonu: 061 8304247 w godzinach od 10-17. Można też skorzystać z formularza. Oferujemy 14 dniowy bezpłatny okres próbny, w czasie którego można przetestować nasze usługi w zakresie filtrowania stron. W przypadku rezygnacji klient nie ponosi żadnych kosztów.